onsdag 9. februar 2011

Kladd til innledning om informasjonskløfter

Informasjon er noe som er viktig for oss mennesker, noe vi trenger for å få med oss hva som skjer rundt oss. Vi er avhengige av å stadig få informasjon om det meste; været, nyheter og hendelser fra hverdagen. Denne informasjonen får vi gjennom ulike medier. Medier som tv, radio, Internett, avis osv. Men ikke alle har lik tilgang til disse forskjellige mediene, og dette skaper informasjonskløfter. Man kan definere informasjonskløfter som en trapp, med flere trinn hvor noen har tilgang på mer informasjon enn andre. Om man er på bunn av trappen for eksempel  har man ikke tilgang på noe, mens om man går trappetrinn for trappetrinn opp, så får man mer og mer av informasjonen og kunnskaper. Disse forskjellene kan ha noe med velstanden i folks liv å gjøre. I forhold til om man har en del penger og har mulighet til å skaffe seg disse midlene hvor informasjonen kommer fra, eller om man ikke har de samme ressursene. Informasjonskløftene skaper ett viss skille mellom menneskegrupper og samfunn. Gjør dette skille noe med menneskenes forhold til hverandre? Kan det skape hat? Eller forsterker det samholdet mellom oss, at vi lærer hverandre og får bedre kommunikasjon muntlig? Det er mange spørsmål som kan reises angående medienes informasjonskløfter. Og om det er positivt eller negativt er enda et.

mandag 10. januar 2011

Oppsummering av første termin!

Det året som har gått har vært utrolig lærerrikt og stått mer enn nok opp til forventningene jeg hadde knyttet til medie-faget. Sammenlignet med i fjor føler jeg at det har vært lettere å henge med i faget og å lære nye ting, med tanke på problemene som oppstod i forhold til lærere det første året.

Vi har gått gjennom og lært masse nytt innenfor medie-faget. Og hver time har vært betydningsfull og fylt med ny informasjon og nye kunnskaper. Vi har lært alt fra hvordan å skrive/bruke en mediestrategi tilknyttet skolens mediebruk. Holdt ukens foredrag for hverandre med egenvalgte problemstillinger innenfor spesielle temaer. Og vi har produsert noe eget, en film som vi har bygd opp fra idè til produkt. Vi bruker også flere forskjellige medier som gruppested hvor vi kan legge ut informasjon og kontakte hverandre. Her har vi for eksempel mediebloggen.

Det har vært utrolig stor variasjon i det vi har lært og hva vi har lært om. Dette er noe som gjør at faget totalt sett skiller seg ut i fra andre fag og gjør det mer spennende og interessant på mange måter.

Jeg synes første termin har vært spennende og det blir gøy å finne ut hva nytt som venter ut i dette året!